Ads Top

Uitbreiding Kloosterveen wordt gasloos

De toekomstige uitbreiding van de woonwijk Kloosterveen wordt in principe gasloos. Dit staat in de Structuurvisie Kloosterveen 2017 – 2035, die het college van Burgemeester & Wethouders heeft vastgesteld. In het ontwerp van de wijk wordt tevens rekening gehouden met kansen voor duurzame energie. Hiermee geeft het college invulling aan de wens van de gemeenteraad.

Landelijk worden de energienormen voor nieuwbouw steeds verder aangescherpt. Het Rijk streeft ernaar dat in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas zijn afgekoppeld. Dit maakt het minder vanzelfsprekend om aardgas aan te leggen in het gebied ten westen van Kloosterveen.
Daarnaast wordt in het ontwerp van de wijk rekening gehouden met kansen voor duurzame energie. Zo wordt de straatverlichting voorzien van LED. Bewoners worden uitgedaagd om energieneutraal te bouwen. De gemeente stimuleert dit door extra voorlichting en ondersteunt initiatieven zoals gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.

Assen groeit naar verwachting de komende jaren door tot 75.000 inwoners in 2030. Om de vraag naar nieuwe woningen op te vangen, wordt onder meer de woonwijk Kloosterveen uitgebreid. In het gebied ten westen van de huidige woonwijk Kloosterveen is ruimte voor circa 2250 nieuwe woningen.

In de zomer verwacht de gemeente het ontwerp bestemmingsplan voor het eerste gebied klaar te hebben. Dit is het gebied ten westen van de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg. Tot 2022 kunnen hier circa 500 woningen gebouwd worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.