Ads Top

Onderzoek naar goedkope integratie zonnecellen in gebouwen

Universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven uit Vlaanderen en Nederland gaan onderzoek voeren naar een efficiëntere, esthetischere en goedkopere integratie van zonnecellen in gebouwen (‘Building Integrated Photovoltaics’). Dat moet uiteindelijk de weg vrijmaken voor een multifunctioneel bouwmateriaal op zonne-energie.  De partners gaven op 17 maart het officiële startschot voor het Interreg-project, dat een budget van 7 miljoen euro heeft en over een periode van drie jaar loopt.

BIPV-zonnepanelen (Building Integrated Photovoltaics) zijn zonnecellen die op een esthetische manier kunnen worden geïntegreerd in de bouwschil – niet alleen het dak, maar ook de gevel, ramen... “De huidige, klassieke generatie zonnepanelen heeft slechts één functie: het leveren van hernieuwbare energie. BIPV-zonnepanelen kan je echter óók gebruiken als bouwmateriaal”, zegt prof. dr. Michaël Daenen (UHasselt).  “Vanuit bouwondernemingen, woningcorporaties en lokale energienetwerken komt echter steeds meer de vraag naar beter integreerbare en op maat gesneden PV’s.”

Vandaag zijn dergelijke BIPV-zonnepanelen al op de markt, maar die zijn (nog) niet afgestemd op de in de bouwsector gewenste maatvoering. Binnen het project slaan universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en bedrijven uit Vlaanderen en Nederland de handen in elkaar om nieuwe productiemethoden te ontwikkelen.

“Het doel is om – op basis van die nieuwe methoden – zonnecellen zodanig op maat te produceren, dat je die optimaal kan integreren in bouwmaterialen. In alle mogelijke vormen. Daarmee willen we inspelen op de groeiende markt voor het renoveren en energiezuinig maken van woningen en gebouwen.” De grote revolutie bestaat er volgens de partners in dat een zonnecel op termijn zal evolueren tot een multifunctioneel en flexibel bouwproduct.

Volgens de partners creëert die nieuwe ontwikkeling ook nieuwe kansen voor de lokale industrie. “Vandaag beperken de mogelijkheden voor onze bedrijven in de sector zich tot het monteren en aansluiten van uit Azië aangeleverde zonnepanelen. Maar zij zouden ook een grote rol kunnen spelen bij het verder uitwerken van de functionaliteit van deze slimme bouwmodule op zonne-energie.”

“De bouwsector is een belangrijke economische sector voor Limburg. Door de toegenomen internationale concurrentie staat ze voor grote uitdagingen. De kant-en-klare toepassingen die met dit project beoogd worden, moeten helpen de sector milieu- en energievriendelijker en, dus, competitiever te maken. Bovendien versterkt de Limburgse deelname aan dit project onze reputatie van innovatieve, groene cleantech provincie”, aldus gedeputeerde van Economie Erik Gerits. Het provinciebestuur kent dan ook een cofinancieringsbedrag van 287.460 euro toe aan de Limburgse partners binnen het project.

Het project wordt uitgevoerd door Solliance (een grensoverschrijdend samenwerkingsverband met Nederlandse, Duitse en Vlaamse partners dat focust op de ontwikkeling van dunne-filmzonnecellen), het Nederlandse SEAC (een onafhankelijk centrum voor de toepassing van zonne-energiesystemen) en EnergyVille (het energiecentrum voor duurzame energie en intelligente energiesystemen). Projectpartners zijn de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC), Holst Centre, ForschungsZentrum Jülich, TU/Eindhoven, UHasselt, KU Leuven en Zuyd Hogeschool.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.