Ads Top

1 miljoen voor duurzame schoolgebouwen

De gemeente Leiden stimuleert scholen om energie te besparen. Om scholen in staat te stellen hun gebouwen te ‘verduurzamen’ kunnen zij vanaf dit jaar een lening afsluiten bij de gemeente. De gemeente schiet het geld voor duurzame investeringen voor en de school betaalt het in een aantal jaren terug. In totaal is € 1 miljoen beschikbaar.

In de Leidse Duurzaamheidsagenda 2016-2020 zijn hoge ambities geformuleerd ten aanzien van energiebesparing. Een van de ambities is het verduurzamen van schoolgebouwen. Met een lening wil de gemeente schoolbesturen daarbij helpen. Schoolbesturen hebben in veel gevallen niet de financiële middelen om een groot bedrag in een keer te investeren. Met deze lening schiet de gemeente de investering voor bijvoorbeeld isolatie van gebouwen of voor plaatsing van een groen dak of zonnepanelen voor. De school lost het vervolgens in een aantal jaar af. De investeringen leiden tot een zuiniger pand, waarbij de maandelijkse energielasten voor scholen dalen. De lening kent een zeer lage rente, zodat de kosten voor lenen goed zijn op te brengen uit de lagere energielasten. Door een lening in te stellen blijft er steeds geld beschikbaar om nieuwe initiatieven op dit gebied ook te kunnen steunen.

Wethouder Frank de Wit (Duurzaamheid en Onderwijs): “Met deze lening kunnen schoolbesturen hun scholen echt duurzaam maken. Leiden is hiermee de eerste gemeente in Nederland die dit soort leningen aan scholen aanbiedt. Ik ben trots op deze voortrekkersrol.”
De maatregelen die de scholen kunnen nemen, leiden tot vermindering van CO2-uitstoot, vermindering van energie-, water- en gasverbruik. Ook vergroot het de inzet van hernieuwbare energiebronnen. Dit levert niet alleen voor scholen een kostenreductie op, het levert ook een bijdrage aan een gezond klimaat. 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een budget van €1.000.000,- beschikbaar te stellen voor leningen aan scholen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.