Ads Top

Te veel aan duurzame elektriciteit in de straat verkopen

Het overschot aan elektriciteit dat je met zonnepanelen op je dak hebt opgewekt, verkopen aan je buurman en de vergoeding  onderling verrekenen. Voordelig voor verkoper en koper. Als dat op grote schaal mogelijk is, betekent het een stimulans voor de transitie naar het gebruik van duurzame energie. Dit najaar krijgen 150 huishoudens in Breda de primeur in een pilot van netbeheerder Enexis. TNO bedacht en ontwikkelde samen met de consortiumpartners het verrekeningssysteem, dat wordt toegepast in een pilot van netbeheerder Enexis.

Op 14 maart hebben Enexis, dochterbedrijf Fudura, TNO en de bedrijven Senfal, Shifft en Technolution een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het proefproject 'Jouw Energie Moment 2.0' in de Bredase wijken Meulenspie en EasyStreet.

"Het bijzondere van dit project is dat het niet om een technologische maar een systeem innovatie gaat. We hebben geen nieuwe technologie ontwikkeld, maar met onze expertise op energie en verrekenen een nieuw methode bedacht om huishoudens aan elkaar elektriciteit te laten leveren en deze te laten verrekenen. Jouw surplus aan elektriciteit gaat naar een of meer batterijen in de wijk van waaruit anderen het kunnen betrekken. Op die manier testen we een mogelijke invulling van een decentrale marktplaats voor energie", zegt TNO’er Arjan van Diemen.

Consumenten die zelf meer elektriciteit opwekken dan ze nodig hebben, kunnen nu twee dingen doen: terug leveren aan het net of deze opslaan in een thuisbatterij. In dit project komt daar een extra mogelijkheid bij: via een lokale batterij levering aan een ander huishouden in de straat, dat daarmee bijvoorbeeld een elektrische auto oplaadt. Het verrekeningssysteem is gebaseerd op dynamische tarieven.

Het kan de verkoper een financieel extraatje opleveren. De koper betaalt voor het opladen van de auto een lagere prijs dan bijvoorbeeld aan de laadpaal. En de netbeheerder hoeft de overschotten niet over lange afstanden in het net te transporteren, want de elektriciteit blijft in de wijk. Vraag en aanbod van duurzame energie zijn veel beter op elkaar af te stemmen. Een van de doelen van de pilot is nagaan of forse investeringen om het net te verzwaren achterwege kunnen blijven. Winst dus voor drie partijen.
Als de proef slaagt en rendabel blijkt te zijn, is dit de eerste stap op weg naar een mogelijke invoering van dit soort nieuwe businessmodellen. Het financiële voordeel is voor de consument een stimulans rendabel te investeren in zonnepanelen. Dat versnelt de broodnodige transitie naar het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.