Ads Top

Ontwerp nieuwbouw Energy Academy Europe behaalt hoogste duurzaamheidscertificaat

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het ontwerp van de nieuwbouw Energy Academy Europe gecertificeerd met de hoogste beoordeling op duurzaamheidsprestaties. Daarmee heeft het gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen de hoogste BREEAM-klasse bereikt, namelijk ‘Outstanding’. Op het thema ‘energiebesparende maatregelen’ zijn de meeste punten behaald. Dit energiebewuste ontwerp sluit perfect aan bij de ambities van de toekomstige organisaties van het gebouw, waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samenwerken aan de transitie naar duurzame energie.

BREEAM beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Op elk onderdeel kun je punten behalen. Bij het ontwerp van de nieuwbouw van de Energy Academy Europe is ruim ingezet op het behalen van energiebesparende maatregelen. Enerzijds door de energievraag zeer laag te houden en anderzijds door zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke energiebronnen zon, aarde, lucht en water. In totaal is hiermee 89,62% aan punten behaald. Voor BREEAM Outstanding is een score van 85% of hoger nodig.

Met dit ontwerpcertificaat op zak is Groningen hard op weg om het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland te krijgen. Na deze certificering van het ontwerp volgt na oplevering van het gebouw ook een BREEAM-beoordeling van het eindresultaat.


Het compacte gebouw maakt onder meer gebruik van warmte-koudebronnen, betonkernactivering, een ondergronds labyrint voor gekoelde of verwarmde ventilatielucht, opslag van regenwater en een bijzonder energiedak. Zo wordt de energievraag laag gehouden en wordt zelfs meer energie geoogst dan nodig is voor het klimatiseren van het gebouw. Architectuur, installatietechniek, duurzaamheid en een gezond binnenklimaat zijn optimaal geïntegreerd in dit slimme ontwerp. Gedurende het ontwerptraject is het gebouw ook aardbevingsveilig gemaakt. Met het opstellen van richtlijnen voor BREEAM is hiervoor een innovatiecredit gerealiseerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.