Ads Top

Ruim 40 miljoen kuub groen gas ingevoed in 2015 binnen Enexis-gebied

In 2015 hebben de groengasproducenten binnen het Enexis-verzorgingsgebied ruim 40 miljoen kuub groen gas opgewekt en aan het gasnet geleverd. Dat is een recordhoeveelheid en ruim 10% meer dan een jaar eerder. Daarmee hebben de groengasproducenten voldoende duurzaam gas geleverd om ruim 29 duizend huishoudens, ofwel de gehele stad Assen of Roermond, een jaar lang duurzaam te verwarmen en te laten koken. Hiermee distribueert Enexis het grootste volume groengas van alle netbeheerders naar haar klanten.

Voor Nederland is aardgas al sinds de jaren ’50 de belangrijkste energiebron. Inmiddels is 98% van alle huishoudens aangesloten op het aardgasnet en 80% van het energieverbruik van Nederlandse huishoudens is afkomstig van aardgas. Enexis ziet in groen gas een belangrijke energiebron om een bijdrage te leveren aan een duurzaam energiesysteem. Met een totaal opgewekt vermogen van ongeveer 400 GWh, distribueert Enexis evenveel groen gasenergie als alle zonnepanelen binnen het Enexis-verzorgingsgebied.

Vergeleken met het totale jaarverbruik van gas binnen het Enexis-verzorgingsgebied, neemt groen gas met 0,7% nog een beperkte rol in. Enexis verwacht dat dit percentage de komende jaren verder zal toenemen. Enerzijds omdat er nieuwe groengasproducenten bij zullen komen waardoor er steeds meer groen gas opgewekt zal worden. Anderzijds omdat de netbeheerder verwacht dat in 2030 nog maar 80% van alle klanten op het gasnet is aangesloten, waardoor er minder gas gebruikt zal worden. Enexis stimuleert voor nieuwbouw goede isolatie waardoor een gasaansluiting achterwege kan blijven en kijkt Enexis voor renovatieprojecten naar alternatieven voor aardgas, zoals bijvoorbeeld warmte, al ligt de uiteindelijke keuze steeds bij de opdrachtgevers. Wel is duidelijk dat deze ontwikkeling voor de toekomst vraagt om een slimme integratie​ tussen de disciplines gas, warmte en elektriciteit.

Jan Peters, directeur Assetmanagement van Enexis: ”Enexis heeft een centrale rol in de energievoorziening en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Energieakkoord. Groen gas levert daar een belangrijke bijdrage aan. Dat de groengasproducenten bij deze moeilijke marktomstandigheden toch een groei van 10% weten te realiseren, toont veel doorzettingsvermogen. We zijn dan ook trots op de groengasproducenten die aangesloten zijn op het Enexis-netwerk, omdat zij hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Door bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Groen Gas Booster​​​ faciliteert Enexis grootschalige groengasinvoeding.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.