Ads Top

WarmteStad haalt 2 miljoen binnen

Gebruik van aardwarmte in de stad is weer een stap dichterbij gekomen. Voor het project Warmtenet Noordwest, een samenwerking van gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, kan aanspraak worden gemaakt op een ELENA-subsidie van maximaal 2 miljoen. Hiermee kan 90% van de voorbereidingskosten voor dit project worden gedekt.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Met deze Europese toekenning hebben we een belangrijke stap gezet. Het toont aan dat we met een project bezig zijn dat er toe doet. Inmiddels wordt overal gezocht naar goede manieren om onze energievoorziening duurzaam te maken. Aardwarmte is een veelbelovend middel en het Groningse warmteproject is kansrijk.”

De European Local Energy Assistance (ELENA) is in het leven geroepen door de Europese Commissie om duurzame energie opwekking te stimuleren. WarmteStad is aanvrager van deze subsidie en sluit een contract met de Europese Investerings Bank. Met deze subsidie wordt 90% van de nog te maken voorbereidingskosten en technische ondersteuningskosten gedekt. Deze kosten komen ten laste van de nog op te richten warmteonderneming, die de geothermische bron en het warmtenet gaat bouwen en exploiteren. Het verkrijgen van ELENA kan een maximaal voordeel opleveren van € 2.070.000,-.

Met het besluit van het college van B&W van 15 maart jl over een bankgarantie voldoet het project aan alle voorwaarden van de Europese Commissie. Nu is de gemeenteraad aan zet en heeft gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen in te dienen op dit collegebesluit. Daarna is de weg vrij om de subsidie binnen te halen.

Het streven is om in april besluitvorming over het totale geothermieproject in het college te laten plaatsvinden, zodat in de raadsvergadering van 8 juni het definitieve besluit kan vallen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.