Ads Top

Solide resultaat Gasunie over 2015

De Nederlandse Gasunie heeft een solide boekjaar achter de rug. Conform verwachting daalde de omzet, deze kwam in 2015 uit op 1.631 miljoen euro (2014: 1.651 miljoen). De nettowinst is 553 miljoen (2014: 603 miljoen).

De bedrijfskosten zijn in de periode gestegen met ongeveer 87 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere operationele kosten. Zo heeft Gasunie een toevoeging gedaan aan de voorziening voor het buiten bedrijf stellen en het verwijderen van leidingdelen om de infrastructuur in Groningen beter aardbevingsbestendig te maken. Daarnaast zijn er hogere onderhoudskosten van onder andere het meerjarig onderhouds- en vervangingsprogramma van Gasunie Transport Services (GTS) en hogere constructiekosten als gevolg van het verwijderen van de oude Elbe-duiker in Duitsland.

In 2015 is het totale volume gas dat door het Gasunienet is getransporteerd gedaald naar 1.179 TWh (2014: 1.233 TWh). In 2015 is 935 TWh (95,7 miljard m3) gas door het Nederlandse netwerk getransporteerd (in 2014: 976 TWh). Deze daling komt doordat er minder hoogcalorisch gas (H-gas) is geëxporteerd. De import van H-gas is toegenomen als gevolg van de productiebeperking van het laagcalorische gas uit het Groningenveld (G-gas).

Om deze productiebeperking op te vangen, moet H-gas geschikt gemaakt worden voor gebruik door huishoudens en bedrijven. Gasunie vermengt (converteert) daarvoor H-gas uit Nederlandse kleine velden of het buitenland met stikstof. In 2015 is de hoeveelheid geconverteerd gas fors gestegen naar 16,9 miljard m3 (2014: 4,8 miljard m3). De minister van Economische Zaken heeft geconcludeerd dat een uitbreiding van stikstofcapaciteit nodig is om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar G-gas. Gasunie bereidt daarom de bouw van een nieuwe stikstoffaciliteit voor.

In 2015 is bijna volledige transportzekerheid gerealiseerd. Er trad één onderbreking op waarbij een afnemer kortstondig geen gas heeft ontvangen. In het Duitse netwerk vonden geen onderbrekingen plaats. Hoewel het aantal letselgevallen met verzuim (voor eigen medewerkers en aannemers) met ongeveer 25% gedaald is, van 11 in 2014 naar 8 in 2015, blijft veiligheid een serieus punt van aandacht. In 2015 werd in Nederland 5 keer een leiding beschadigd door mechanische grondwerkzaamheden. Daarbij kwam in geen enkel geval gas vrij.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.