Ads Top

Inpassingsplan en vergunningen voor windpark Krammer blijven in stand

Windpark Krammer mag op en rond het Krammersluizencomplex worden aangelegd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het rijksinpassingsplan 'Windpark Krammer' in stand gelaten en de bezwaren tegen de natuurvergunning en de omgevingsvergunning ongegrond verklaard. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (16 maart 2016). Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Volgens een mosselhandel uit Bruinisse is het rijksinpassingsplan in strijd met een beleidsregel die verbiedt dat een windpark wordt gebouwd op een waterkering. De ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben dit erkend, maar volgens hen mocht in dit bijzondere geval van de beleidsregel afgeweken worden. Het bouwverbod zou achterhaald zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak is echter van oordeel dat dit geen 'bijzondere omstandigheid' is die een afwijking van het verbod rechtvaardigt. Zij heeft daarom het rijksinpassingsplan vernietigd vanwege strijd met de beleidsregel.

De beleidsregel is na de vaststelling van het rijksinpassingsplan gewijzigd. Het bouwverbod is vervangen door een bepaling die de bouw van windturbines toestaat als aan de veiligheidsnorm uit de Waterwet wordt voldaan. Uit onderzoek blijkt dat het windpark kan voldoen aan die veiligheidsnorm. Omdat bovendien de andere bezwaren van de mosselhandel tegen het rijksinpassingsplan ongegrond zijn, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de 'rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand gelaten'. Dit betekent dat het windpark mag worden aangelegd.

Het rijksinpassingsplan 'Windpark Krammer' maakt een windpark met 35 windturbines mogelijk op en rondom het Krammersluizencomplex in de provincie Zeeland. Het windpark is een initiatief van Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind en Coöperatie Deltawind. Het windpark wordt met een 150 kV verbinding aangesloten op transformatorstation Middelharnis.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.