Ads Top

Ben Knapen benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht ECN

De Minister van Economische Zaken heeft Ben Knapen benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). De heer Knapen heeft via een openbare procedure gesolliciteerd.

Knapen is momenteel senator voor het CDA, voorzitter van de Stichting NovaMedia Fundatie en bestuurslid van de Vereniging Aegon. De vergoeding van kosten voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is ongewijzigd en is in overeenstemming met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

ECN is een onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland, dat in samenwerking met industrie, overheden en andere onderzoeksinstituten onderzoek doet naar duurzame energie, zoals op de thema’s zon, wind, biomassa en energie-efficiëntie in de industrie. Daarnaast heeft ECN een unit beleidsstudies, die onder meer beleidsonderzoek uitvoert voor Economische Zaken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.