Ads Top

Start van ELECTRE project

VoltaChem co-initiator ECN en Hydron Energy gaan samenwerken in een project om te onderzoeken welke invloed het volgen van een wisselend aanbod duurzame elektriciteit heeft op de levensduur van de electrolyzer. Het uiteindelijke doel is om de kosten van electrolyzers te verlagen naar een niveau waar waterstof uit hernieuwbare elektriciteit een aantrekkelijke optie wordt voor de chemische industrie.

Het is bekend dat snelle wisselingen in de belasting degradatie in een PEM electrolyzer kunnen versnellen. Het ELECTRE project moet ophelderen in welke mate deze sterk wisselende belasting de levensverwachting vermindert en welk type wisselingen in de belasting de levensduur specifiek beïnvloeden. De twee partners hebben een subsidie ontvangen van de Topsector Chemie om dit onderzoek uit te voeren.

Europa voorziet een belangrijke rol voor waterstof bij zowel het benutten als opslaan van (overtollige) energie uit hernieuwbare bronnen. Om een betrouwbaar alternatief te vormen voor andere vormen van opslag of vraagregulering is het noodzakelijk dat de kosten van electrolyzers aanzienlijk dalen. Ondanks dat bestaande electrolyzers vrij lang meegaan, gaat deze levensduur gepaard met aanzienlijke kosten. Kostbare katalysatoren, metalen en membranen worden op dit moment gebruikt omdat minder dure componenten niet de gewenste levensduur garanderen. Inzicht in de factoren die de levensduur beïnvloeden en het verhogen van de duurzaamheid van minder kostbare componenten zijn cruciaal om de kosten te reduceren.

De PEM of proton exchange membrane electrolyser technologie wordt over het algemeen beschouwd als de belangrijkste technologie voor de toekomst voor de productie van waterstof uit elektriciteit. Testen van PEM brandstofcellen in de autosector lieten de grote impact zien van wisselende belasting op de levensduur. Momenteel is er weinig bekend over de impact op PEM electrolyzers. Binnen het ELECTRE project gaan ECN en Hydron Energy een systematische aanpak ontwikkelen om de levensduur van PEM electrolyzers in kaart te brengen en te begrijpen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.