Ads Top

Concurrentievervalsing gemeente Utrecht gemeld bij ACM

Alklima bv, importeur van Mitsubishi Electric klimaatsystemen, heeft afgelopen week melding gemaakt bij de Autoriteit Consument & Markt van mogelijke oneerlijke concurrentie. Volgens het bedrijf heeft de gemeente Utrecht namelijk stadsverwarming van Eneco geaccepteerd die niet voldoet aan wettelijke milieueisen. Doordat leveranciers van andere, en meer duurzame systemen die wél voldoen aan de eisen daarmee zijn buitengesloten, is de marktwerking ernstig verstoord, worden bewoners financieel benadeeld, en wordt het milieu zwaarder belast dan de wet toestaat.

Eneco heeft de gemeente Utrecht op 1 mei 2015 gemeld dat het bedrijf het afgesproken rendement via stadsverwarming vanwege een nieuw inkoopstrategie niet kan nakomen. Hierdoor voldoen 240 woningen in Leidsche Rijn niet aan de wettelijke energieprestatiewaarden (EPC). De gemeente had dit kunnen oplossen door voor een andere vorm van verwarming te kiezen. Utrecht is echter mogelijk doorgegaan met het goedkeuren van bouwaanvragen die zijn gebaseerd op de onjuiste, te gunstige rendementsberekeningen. Dit is in strijd met het Bouwbesluit.

"De gemeente meet met twee maten en houdt zich niet aan de wetgeving. Het lijkt of ze willens en wetens een oogje toe knijpen", aldus drs. Babette van Loon, operationeel directeur van Alklima. "Het gaat hier om een serieuze verlaging van het opwekrendement door Eneco: van 177 procent naar 125 procent. Leveranciers van verwarmingssystemen die hun prestatiewaarden wél op orde hebben, zijn niet eens tot dit speelveld toegelaten. "Wij als leveranciers investeren veel in nieuwe duurzame technieken en dienen terecht aan alle strenge eisen te voldoen. Dit betekent dat al onze warmtepompen van een KIWA- of TNO-gelijkwaardigheidsverklaring moeten zijn voorzien. Afgelopen jaren hebben we voor tienduizenden euro's laten testen. En dit herhaalt zich bij iedere productwijziging."

"Maar bovenal investeren wij als industrie zowel in kennisdeling als testopstellingen in All Electric- en Smart Grid-oplossingen. Buiten dus de gelijkwaardigheidverklaringen, leveren we allerlei data om aan te tonen wat de rendementen zijn. Deze rendementen zijn overigens hoger, dus gunstiger, dan wat wordt getest. De handelswijze van de gemeente betekent niet alleen oneerlijke concurrentie, maar ook woningeigenaren en projectontwikkelaars worden benadeeld. Het energieverbruik voor bewoners valt veertig procent hoger uit. Daarnaast wordt vooruitlopend op de norm in 2020 een EPC van 0,0 nu niet gehaald. Alleen met aanvullende isolatiemaatregelen, zonnepanelen en dergelijke krijgen de bewoners het huis dat aan de landelijke bouwregels voldoet; extra investeringen die per huishouden tot ruim boven de 10.000 euro kunnen oplopen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.