Ads Top

Grote groei verwacht van biobased economy

Het gebied rond de mondingen van Rijn, Maas en Schelde is bij uitstek geschikt om zich te ontwikkelen tot een topgebied voor de biobased economy. De Vlaams-Nederlandse Delta (VN Delta) heeft de infrastructuur om grote volumes biomassa aan te voeren, deels afkomstig van landbouwgebieden in de buurt. Het gebied beschikt verder over een hoogwaardige kennisinfrastructuur én over grootschalige industrie die de biomassa kan verwerken tot een nieuwe generatie plastics en kunststoffen, medicijnen, voedingssupplementen, (fijn)chemicaliën, natuurlijke bestrijdingsmiddelen en bouwmaterialen.

De VN Delta is niet alleen een gebied, maar ook een netwerkorganisatie, waarin drie Nederlandse provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland), 3 Vlaamse provincies (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen), kennisinstellingen en bedrijven samenwerken. Deze triple helix-partijen presenteerden tijdens het congres een bundel interviews over de kansen voor een biobased economy in de Deltaregio.
De heer Palma Andrés, directeur bij de Europese Unie, reageerde positief op de grensoverschrijdende samenwerking. Hij moedigde overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven aan om met een verder uitgewerkte, gezamenlijke visie te komen. Brussel heeft voor de periode 2014-2020 € 70 miljard uitgetrokken voor onderzoek en innovatie. Een deel van dit geld is beschikbaar voor investeringen in biobased economy.

De werkgelegenheid bij bedrijven in de Vlaams-Nederlandse Delta die 100% biobased produceren is in de periode 2011-2012 gestegen met 80%. Onderzoekers van de universiteit van Antwerpen en de Erasmus Universiteit maakten dat gisteren bekend. Het gaat om innovatieve MKB-bedrijven. Het is de verwachting dat deze groei de komende jaren sterk zal doorzetten, terwijl de werkgelegenheid in de havens en landbouw juist afneemt. De overgang naar  een volledig duurzame (circulaire) economie zet door en neemt naar verwachting 20-30 jaar in beslag.

De intentie van provincies, kennisinstellingen en bedrijven om grensoverschrijdend nauwer samen te werken, volgt op eerdere afspraken die minister-president Rutte en de Vlaamse minister-president Peeters op 8 oktober 2013 in Maastricht maakten over het versterken van de economische banden tussen Nederland en Vlaanderen. Onderdeel van die afspraken is om innovatie en duurzame technologie te stimuleren door intensiever samen te werken op het gebied van de topclusters high tech-systemen & -materialen, chemie & biobased economy, en life sciences & health. Ook werd afgesproken dat Nederland en Vlaanderen vaker gezamenlijk een beroep zullen doen op EU-fondsen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.