Ads Top

Energy Valley onderschrijft conclusies rapport Commissie Meijer

Herstel van vertrouwen bij bewoners is cruciaal voor de continuering van de winning van aardgas. Dat stelt de Stichting Energy Valley. Compensatie van de directe schade die daardoor ontstaat heeft natuurlijk de grootste prioriteit. Daarnaast is het goed dat er fors wordt ingezet op de verbetering van het leefklimaat en de verdere ontwikkeling van het economische klimaat op de langere termijn. De keuze voor het thema energie in combinatie met landbouw/agribusiness en chemie is een logische. Juist op die thema’s is het noorden van nature goed gepositioneerd. Wij zien goede mogelijkheden om op het thema energie invulling te geven aan de gestelde doelen. Op basis van het door de Commissie Meijer voorgestelde programma kan de regio een cruciale bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen uit het nationaal topsectorenbeleid.
Gerrit van Werven, directeur Stichting Energy Valley: “Op basis van het Energy Valley-programma zien we goede mogelijkheden om invulling te geven aan de ambities van de Commissie Meijer. Daarnaast juichen wij toe dat wordt ingezet op de verduurzaming van de woningen in het gebied en lokale opwekking van energie. Dat is namelijk ook in lijn met de maatregelen zoals beschreven in het Nationaal Energieakkoord van de SER. De kennis en ervaring die daarmee wordt opgedaan is van belang voor heel Nederland.”
Stichting Energy Valley werkt samen met haar strategische partners – overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen – aan een Noordelijke Energie Agenda. Daarin krijgen de maatregelen zoals genoemd in het Nationaal Energie Akkoord dat onlangs op landelijk niveau is gesloten een concrete vertaling naar Noord-Nederland. De conclusies van het rapport van de Commissie Meijer maken daar deel van uit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.