Ads Top

Subsidie voor energiecoöperatie Pekela Duurzaam

De provincie Groningen verleent het Platform Zonne-energie Pekela 9.200 euro subsidie voor het oprichten van een energiecoöperatie Pekela Duurzaam. Het Platform Zonne-energie organiseert gezamenlijke inkoopacties en voorlichtingsbijeenkomsten en wil deze activiteiten verder professionaliseren.
De totale begroting van de energiecoöperatie Pekela Duurzaam is 18.600 euro in 2014. De inkomsten bestaan uit eigen middelen uit vorige projecten, eigen ureninzet, contributie van leden, inkomsten door collectief inkopen van energie en kleine subsidies van onder andere de gemeente Pekela. Dit laat zien dat er genoeg draagvlak voor dit initiatief bestaat. Het projectplan gaat er vanuit dat Pekela Duurzaam vanaf 2015 onafhankelijk van subsidies is.
Platform Zonne-energie Pekela is al een aantal jaren lokaal actief op het gebied van zonne-energie. Het doel van de coöperatie is leden energiebewust te maken door samen energie in te kopen en winst te maken. De opbrengst gaat naar lokale duurzame projecten.
Het verzoek past goed binnen de projectdoelstellingen van het project Lokale Energie van de provincie. Doel van dit project, dat deel uitmaakt van ons Programma Energie 2012-2015, is het stimuleren van plaatselijke energie-initiatieven, bijdragen aan duurzame energie en het stimuleren van de lokale economie. We spelen hiermee in op de trend van burgerinitiatieven die rond lokale energieopwekking ontstaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.