Ads Top

Milieuzone voor Utrecht

De gemeenteraad van Utrecht investeert in een extra pakket maatregelen om de lucht in de stad schoner te maken. Het pakket is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht. Hiermee zetten we een volgende stap naar een gezonder leefmilieu in de stad.
Bovenaan de lijst van de meest effectieve maatregelen staan schonere bussen, subsidieregelingen voor het vervangen van vieze auto’s, het weren van de meest vervuilende bestelwagens uit het centrum en het uitwerken en invoeren van een intelligent doorstromingssysteem voor auto’s in de stad. De extra maatregelen zijn nodig om in 2015 minimaal aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen.
Het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht is op 3 en 31 oktober 2013 in de gemeenteraad behandeld. Op 3 oktober is het programma vastgesteld en op 31 oktober heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de invoering van een milieuzone voor personenvoertuigen. Uit deze zone worden personenvoertuigen t/m diesel euro 2 geweerd. Tijdens de vergaderingen is een aantal  amendementen aangenomen. Hieronder kunt u de stukken bij het raadsvoorstel inzien:

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.