Ads Top

Nieuwe NOGEPA Aardgas Update over werken in de olie of gaswereld

InnovatieAardgas en aardolie spelen een belangrijke rol in Nederland. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en verwarmen we ons kraanwater. Aardolie is onder andere nodig voor medicijnen en make-up.
De olie- en gaswereld staat te springen om goed opgeleide professionals. In bjigaande aflevering van AardgasUpdate gaat NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie) naar plekken waar professionals werken.
Innovaties zijn erg belangrijk, denk daarbij aan hernieuwde oliewinning in Schoonebeek. Horizontale putten, stoominjectie en hoogrendementspompen maken het sinds twee jaar opnieuw mogelijk om de dikke stroperige olie te winnen. Een andere innovatie is stikstofinjectie in een bijna leeg gasveld tussen Hoogeveen en Meppel. Het laatste restje gas wordt uit dit gasveld gedrukt met behulp van stikstofinjectie.
Bedrijven, waaronder NAM, die in Nederland vergunningen hebben om gas of olie op te sporen en te winnen worden door NOGEPA vertegenwoordigd. NOGEPA behartigt de belangen van al haar leden en geassocieerde leden en hecht daarbij groot belang aan de maatschappelijke context. Ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en klimaat worden nauwlettend gevolgd. Namens haar leden zoekt NOGEPA voortdurend naar de optimale balans tussen economische haalbaarheid en duurzame ontwikkeling.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.