Ads Top

Tauw ondersteunt Universiteit Utrecht bij duurzame sloop

Universiteit Utrecht werkt hard aan het ontwikkelen van het Utrecht Science Park De Uithof. Een top research campus met een toekomstbestendig ecosysteem van gerenommeerde onderzoekers, topstudenten en hoogwaardige kennisbedrijven en samenwerkingsverbanden tussen Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente Utrecht en provincie Utrecht.
Voor die ontwikkeling worden nieuwe gebouwen gerealiseerd. Een aantal huidige gebouwen voldoet niet meer aan de huidige eisen of behoeften van de universiteit. In eerste instantie wordt gekeken naar de mogelijkheid tot hergebruik van de gebouwen. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, wordt overgegaan tot duurzame sloop.
Tauw houdt zich vooral bezig met de technische voorbereiding en begeleiding van het uitvoeren van sloopprojecten op de campus. Tauw is onder meer betrokken bij de sloop van het onderwijsdeel van gebouw Aardwetenschappen, de tijdelijke huisvesting Jenalaan, en het F.A.F.C. Wentgebouw langs de A27. Dit gebouw, in de volksmond de ‘Ponskaart’ genoemd, is in 1974 gebouwd voor Tandheelkunde en in 1990/1991 omgebouwd voor Farmacie/Biologie en Scheikunde.
Op de plek van het F.A.F.C. Wentgebouw gaat de Rijksgebouwendienst nieuwbouw realiseren voor huisvesting van het RIVM. Een complex project omdat in het te slopen pand veel asbest is verwerkt en omdat het aangrenzende onderwijscentrum inclusief collegezalen tijdens de sloop van de hoogbouw in gebruik blijft. Tauw levert expertise op het gebied van asbest, sloop, geluid en trillingen, veiligheid en contractbegeleiding.
De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan duurzaamheid. In het contract voor de sloop van het F.A.F.C. Wentgebouw heeft de universiteit als belangrijke eis opgenomen dat de vrijkomende producten en materialen op de slooplocatie worden gescheiden en vervolgens zoveel mogelijk worden hergebruikt voor het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn geproduceerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.