Ads Top

Commissie: aardbevingsgebied heeft recht op extra maatregelen

Er moeten extra maatregelen komen voor het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen. Ook moeten bewoners zelf kunnen meedenken over de duurzame toekomst van het gebied. Dat staat in het advies van de Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen, dat op 1 november werd gepresenteerd in Middelstum. De uitvoering van het programma zal een looptijd van twintig jaar hebben en naar schatting 895 miljoen euro kosten. Het college van Gedeputeerde Staten hoopt dat de NAM en het Rijk het advies positief oppakken.
Het programma van de commissie is gericht op de veiligheid van inwoners en ondernemers, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de overgang naar duurzame energie in het gebied. De commissie heeft twaalf maatregelen opgesteld, waaronder het aardbevingbestendig maken van gebouwen, een garantiestelling bij woningkoop en de realisering van snel internet in het gebied via glasvezel. Verder stelt de commissie voor om een overlegtafel op te richten, waar de NAM, het Rijk en andere betrokken aanschuiven. Het overleg moet leiden tot adviezen over de gaswinning, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheid en zekerheid voor de toekomst van de inwoners en ondernemers in het gebied.
Gedeputeerde Staten reageren als volgt op het rapport: "Uit het advies wordt duidelijk hoe groot de impact is voor de mensen en bedrijven in Noordoost-Groningen en dit zal nog een lange tijd zo blijven. De kracht van het advies is het pleidooi voor een nieuwe omgang met de bevolking, versterking van de leefbaarheid en de waarde van het gebied, en het bieden van een nieuw perspectief aan Noordoost-Groningen. Dat verdienen onze inwoners. Wij herkennen onze opdracht in de gedane voorstellen, zoals de energietransitie, voor het betrokken gebied. We zijn bereid om de aan ons toegedachte verantwoordelijkheden op ons te nemen, vanzelfsprekend in nauw samenspel met de spelers in de regio die zelf een belangrijk aandeel kunnen leveren in de voorgestelde gebiedsontwikkeling. We hopen dat de NAM, minister Henk Kamp, het kabinet en de Tweede Kamer dit advies positief op zullen pakken. Wij zullen ons maximaal inspannen om alle partijen te bewegen om een bijdrage te leveren aan het herstel van waarde en vertrouwen in dit gebied".
De Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen bestaat uit Wim Meijer (voorzitter), Pieter van Geel, Hannie te Grotenhuis en Ed Nijpels. In de maanden juni tot en met oktober 2013 heeft de commissie tientallen gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers, bestuurders en belanghebbenden in het gebied.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.