Ads Top

Duurzame energie van waterschappen kansrijk

Water biedt veel kansen voor lokaal klimaatbeleid. Dat bleek op 15 november tijdens het congres HIER Opgewekt! De dag stond in het teken van het SER Energieakkoord en de ontwikkeling van de ' energieke samenleving'. De waterschappen presenteerden er voorbeelden voor de productie van duurzame energie, zoals energie uit afvalwater en toepassingen van waterkracht en wind- en zonne-energie in het waterbeheer.
Net als vele andere organisaties hebben de waterschappen zich aan het Energieakkoord verbonden. Hennie Roorda, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, presenteerde de Kansenkaart Afvalwaterketen aan Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Deze tool brengt de mooiste kansen en voorbeelden voor de productie van duurzame energie in beeld. De mogelijkheden zijn sterk plaatsgebonden. Hennie Roorda: "De waterschappen nodigen gemeenten uit om de lokale kansen samen te ontdekken en te verzilveren. Concrete voorbeelden laten zien dat duurzaam echt niet duur hoeft te zijn, maar juist kosten voor de burger bespaart."
De waterschappen verzorgden op het congres enkele workshops gericht op samenwerking met de gemeenten aan de hand van de Kansenkaart, gebaseerd op de eerder opgestelde gezamenlijke Routekaart Afvalwaterketen 2030 van de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze Routekaart wijst de weg naar een duurzame transitie van het afvalwatermanagement en is nu ook in het Engels verkrijgbaar. Hiermee willen de waterschappen in internationaal verband de Nederlandse aanpak en visie op afvalwatermanagement laten zien. Roorda: "Met de unieke innovaties die hier worden toegepast

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.