Ads Top

Energieneutraal een stap dichterbij; Koplopers in de markt rollen nieuwe aanpak uit

De schaalsprong naar energieneutraal komt van tien koplopers in de markt, verenigd in consortium Gebieden Energieneutraal. Zij presenteerde tijdens het congres ‘Expeditie Energieneutraal’ oplossingen om dit voor nieuwe en bestaande wijken in versneld tempo te realiseren. TNO leverde naast een aantal tools ook een wezenlijke bijdrage aan het nauwgezet evalueren van twee cases en de lessen mee te nemen bij de innovatieve aanpak.
De 10 grote GEN bedrijven uit de bouw-, energie-, financiële diensten-, en kennissector hebben drie jaar samengewerkt om hun ambities voor een aanpak op gebiedsniveau waar te maken. Daarbij leggen ze de focus op voordelen voor gebruikers, marktpartijen en overheden. Met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nieuwe kennis en ervaring opgedaan in verschillende concrete gebieden. Voor nieuwbouw in projectlocatie Valkenburg en voor bestaande bouw in de wijken Kerschoten in Apeldoorn en Rubroek in Rotterdam.
Wat er nu ligt zijn aantrekkelijke oplossingen voor de bestaande bouw en nieuwbouwL Een wijk- en stakeholderbenadering, de gebiedsplannen, keuzewijzer businessmodellen, routeplanner, gebiedsatlas, bewegingsplan, cashflowmodellen en tal van tools en praktische handvaten. TNO heeft als lid van het consortium GEN wezenlijk bijgedragen aan deze oplossingen. Tijdens het landelijk congres konden deze producten en tools in een markt bekeken en besproken worden. Alle producten zijn samengebracht in de GEN Impactcase. Een totaalaanpak waarmee er in andere gebieden met hoge energieambities al binnen één week belangrijke concrete stappen kunnen worden gezet om een beweging in gang te zetten.
GEN heeft laten zien dat een gebiedsgerichte aanpak echt leidt tot versnelling en opschaling. De partijen hebben tijdens het congres uitgesproken dat ze doorgaan. Met de Impactcase in handen trekken ze het land in om het komend jaar nog meer locaties GEN-proof te maken en alle kennis breed uit te dragen en te borgen. De lessen uit de Learning History van de case locaties zijn in de Impact case meegenomen. Ook willen ze samen in één groot gebied aan de slag om de ontwikkelde methoden in de praktijk te brengen. Geïnteresseerde gemeentes en corporaties worden opgeroepen zich te melden.
Hoewel het ministerie zich in deze nieuwe fase terugtrekt, heeft de minister aangeboden bij gemeenten aandacht te vragen voor de GEN Impactcases, omdat het aansluit bij de doelstellingen uit het Energieakkoord. Hij biedt ook voor de eerste 5 impactcases een bijdrage van 5000 Euro aan. Daarnaast zal het ministerie knellende wet- en regelgeving aanpassen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.