Ads Top

Duurzame energie Made in Flevoland

Hoe kan Flevoland zich beter profileren als duurzame provincie en meer groene bedrijven en investeerders aantrekken? Hoe kan de productie van duurzame energie meer opleveren voor de economie en werkgelegenheid? Deze vragen werden gesteld aan een groep internationale experts die  in Flevoland was in het kader van het Europese samenwerkingsproject Regions4GreenGrowth. Op vrijdag 8 november presenteerden de experts hun bevindingen aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman.
Eén van de conclusies is dat windenergie de ‘big fish’ is voor Flevoland, maar dat er veel meer uit te halen valt. Van een provincie met windturbines in het landschap, zou de windindustrie ontwikkeld moeten worden tot een systeem waar alle bewoners van profiteren, in de vorm van werkgelegenheid, lage energietarieven, als aandeelhouder of als motor voor sociale cohesie. Naast windenergie, zou Flevoland zich ook moeten richten op bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen en duurzaam transport. Jan Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland: “De adviezen geven duidelijk richting aan het verder stimuleren van groene groei, en de Flevolandse kansen daarin. Nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers is echt de sleutel tot het verder ontwikkelen van Flevoland als duurzame provincie.”
De groep van 15 experts uit Zweden, Spanje, Bulgarije, Roemenië en Engeland had de gelegenheid om te discussiëren met stakeholders vanuit de overheid en het bedrijfsleven en legden verschillende veldbezoeken af. Onder andere naar Harvestagg, Acrres en diverse initiatieven op het gebied van windenergie, om een compleet beeld te krijgen van duurzaamheid in Flevoland. Ook is er een Masterclass gegeven over nieuwe business modellen en branding.
Het doel van Regions4GreenGrowth is het aanjagen van investeringen in duurzame energie. Als onderdeel van het project zijn in alle 13 deelnemende regio’s zogeheten ‘peer reviews’ georganiseerd, studiebezoeken van experts uit verschillende regio’s die het beleid en de praktijk van duurzame energieprojecten in een regio onder de loep nemen en aanbevelingen doen voor verbeteringen. Regions4GreenGrowth wordt gefinancierd uit het INTERREG IVC programma. De provincie Flevoland is ‘lead partner’ van het project. De overige partners zijn de regio’s Noord-Brabant, Manchester (UK), Norrbotten en Västernorrland (SE), West Griekenland, Valencia (ES), Sofia (BU), Prahova en Maramures (RO), Észak-Alföld (HU), Lazio en Abruzzo (IT). Ook de Assembly of European Regions (AER) is partner in het project, dat loopt van januari 2012 t/m december 2014.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.