Ads Top

Burger schuift energietransitieproces teveel voor zich uit

Nederlanders zijn zich bewust van het feit dat de energietransitie, de overgang naar een duurzame energievoorziening, belangrijk is. Maar liefst 69 procent is van mening dat de inzet van duurzame energiebronnen noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan. Aan de andere kant overheerst het gevoel dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Energietransitie wordt door 86 procent van de Nederlanders met de toekomst geassocieerd. Slechts 9 procent denkt dat er in 2030 niet voldoende energie meer beschikbaar is. Dit blijkt uit onderzoek dat door Blauw Research in opdracht van GasTerra en Quintel Intelligence is uitgevoerd.
Nederlanders overschatten het aandeel van wind en zon in de totale energieproductie in Nederland. Beide duurzame bronnen dragen elk namelijk nog geen 1 procent bij. Het aandeel van aardgas (25 procent tegen in werkelijkheid 42 procent) en aardolie (18 procent tegen in werkelijkheid 39 procent) wordt daarentegen zwaar onderschat. De voorkeur van de burger gaat duidelijk uit naar de energiebronnen zon en wind.
Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders inhoudelijk onbekend zijn met de Europese energiedoelstellingen. Slechts 6 procent is goed bekend met de doelstelling dat in 2050 de CO₂-uitstoot van Europa met 80-95 procent moet zijn gereduceerd. Daarnaast verwacht men dat deze doelstellingen weinig persoonlijke consequenties zullen hebben. Zo denkt bijvoorbeeld 81 procent van de Nederlanders weinig gevolgen te ondervinden van de doelstelling dat in 2020 alle nieuwbouwhuizen energieneutraal moeten zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.