Ads Top

Verzamelleiding zorgt voor meer groen gas in het Nederlandse netwerk

Na een voorbereiding van zo’n vijf jaar start in 2024 de ombouw van de gasleiding tussen Emmen en Ommen. Het doel? Meer regionaal geproduceerd groen gas in het landelijke netwerk brengen. Als senior advisor asset management is Jos Luiks nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze verzamelleiding. ‘Omdat er lokaal meer groen gas wordt geproduceerd, moet het transportsysteem worden aangepast.’

Groen gas wordt steeds belangrijker in de energietransitie, omdat het een duurzaam alternatief is voor aardgas. Het kan op verschillende manieren worden geproduceerd. De productie gebeurt tot nu toe vooral met vergistingsinstallaties. Daarin worden organische restmaterialen zoals plantaardig afval, rioolslib of dierlijke mest ‘ingevoed’.

Vervolgens zorgen bacteriën er via vergisting voor dat het methaan uit deze materialen vrijkomt. Dit is groen gas. Het is CO2-neutraal en heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, waardoor het direct gebruikt kan worden in het bestaande gasnetwerk.

Vanaf 2025 komt er voor gasleveranciers een bijmengverplichting tot 20 procent groen gas in 2030. Deze maatregel verplicht leveranciers om een bepaalde hoeveelheid groen gas aan de gebouwde omgeving te leveren. Zo wordt de markt voor groen gas gestimuleerd. Maar er moet nog heel veel groen gas bij komen; met de huidige 250 miljoen kuub zitten we nog lang niet op het benodigde niveau. Vanuit het Klimaatakkoord hebben Gasunie en andere partijen de ambitie om voor 2030 te groeien naar 2 miljard kuub geproduceerd groen gas. Dat is heel veel, maar dankzij die bijmengverplichting tonen steeds meer grote partijen concrete interesse in groen gas.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.