Ads Top

Milieuvriendelijke primeur voor bescherming van vogels

Op een 150 kV hoogspanningstraject tussen Dodewaard en Ede heeft TenneT een pilot met drones uitgevoerd om draadmarkering voor vogels op te hangen. Een primeur in Nederland. Normaal gesproken werkt TenneT met helikopters of worden kranen en klimmers ingezet voor het aanbrengen van draadmarkering.

De inzet van een drone is zowel milieuvriendelijker als kostenefficiënter, omdat er geen zware machines op land hoeven worden ingezet of helikopters hoeven te vliegen. Onder begeleiding van aannemer Qirion heeft Het Slowaakse dronebedrijf FiiHaa de werkzaamheden over een lengte van twee kilometer op het tracé bij Wageningen voor TenneT uitgevoerd.

Deze techniek vraagt om een ander type draadmarkering dan TenneT al gebruikt. Namelijk de zogeheten Firefly, die met een klem kan worden bevestigd aan de bliksemgeleiders in de hoogspanningsverbinding. Drones kunnen nog geen andere typen draadmarkering zoals varkenskrullen of vogelflappen aanbrengen. De effectiviteit van Fireflies is op basis van verschillende onderzoeken in het buitenland minstens zo effectief als die van varkenskrullen en vogelflappen en leidt tot circa 90% minder draadslachtoffers.

Het hoogspanningsnet kan risico's opleveren voor vogels die ermee in aanraking komen. Bijvoorbeeld als vogels in vlucht de bliksemdraad niet zien en ertegenaan vliegen. De ogen van veel vogelsoorten zijn niet naar voren gericht waardoor het zicht in de vliegrichting niet optimaal is. TenneT zet zich daarom in om de schade op populatieniveau van vogels te beperken door de meest effectieve maatregelen op de juiste locaties toe te passen. Deze locaties zijn vastgesteld door de ligging van het hoogspanningsnet naast de verspreiding van vliegbewegingen van vogels te leggen. Verbindingen worden beter zichtbaar gemaakt voor vogels door kunststof of metalen markeringen op te hangen aan de bliksemdraad.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.