Ads Top

Overijssel zet volgende stap in wind- en zonbeleid

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben het ontwerp-windbeleid vastgesteld. Hierin zijn het voorgenomen beleid dat op 20 juli 2023 is gepubliceerd en de zienswijzen op dit voorgenomen beleid verwerkt. GS heeft besloten in het beleid een maximumaantal op te wekken GWh per voorkeursgebied (voorheen de vier grote clusters) op te gaan nemen.

Op deze manier krijgen gemeenten en inwoners duidelijkheid over het maximum aantal turbines in hun omgeving. Duidelijkheid komt er ook met het ontwerp-zonbeleid dat GS heeft vastgesteld. Hierin is de zonneladder aangescherpt, zodat zonneparken op natuur- en landbouwgronden niet langer zijn toegestaan en is opgenomen hoe omgegaan wordt met initiatieven die al vergaand in voorbereiding zijn.

De provincie legt het maximum van de hoeveelheid windenergie die tot 2030 in de provincie mag worden opgewekt vast in de Omgevingsverordening. Er wordt in het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE) een voorlopige toedeling gemaakt voor de maxima per voorkeursgebied. Die cijfers liggen nog niet vast.

Over deze conceptaantallen en andere programmeringsafspraken gaat de provincie in de periode tot 1 maart 2024 in gesprek met gemeenten. Tijdens die gesprekken wordt bepaald wat het definitieve maximum aan op te wekken GWh per voorkeursgebied wordt. Het uiteindelijke gezamenlijk doel is een realisatie van 2TWh windenergie in 2030 in Overijssel.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.