Ads Top

Zuid Holland kiest drie mogelijke windlocaties in gemeente Lansingerland

 Het provinciebestuur van Zuid-Holland (Gedeputeerde Staten) heeft op 19 december besloten dat voor drie locaties onderzocht wordt of daar windturbines geplaatst kunnen worden. Die locaties zijn: Kruisweg oostzijde, Bleizo-West en Noordpolder.

Afgelopen zomer is in het coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ afgesproken dat de provincie Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid neemt bij het ontwikkelen van windenergie in de gemeente Lansingerland.

Komend voorjaar wordt een vervolgtraject gestart waarin onderzocht wordt op welke locatie, of locaties, in Lansingerland 15 megawatt windenergie kan worden gerealiseerd. De nieuwe windturbines worden daarbij zo goed mogelijk ingepast in het landschap. Dit doet de provincie samen met de omwonenden en met andere belanghebbenden.

De provincie mag besluiten nemen (‘het bevoegd gezag’) voor grotere windenergieprojecten (vanaf 5 megawatt, dat is 2 grote turbines of meer). Zuid-Holland is een drukbevolkte provincie met weinig open ruimte. Daarom is zonne-energie op land vaak niet de meest logische optie: zonnepanelen nemen immers veel ruimte in. In de Regionale Energiestrategieën (RES’en) werken gemeenten, waterschappen en provincie samen om te onderzoeken en te bepalen wat de beste locaties zijn voor zon- en windenergie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.