Ads Top

Uitbreiding warmtenet op dit moment te duur

De uitbreiding van het Haagse warmtenet naar zo’n 50.000 woningen is door hoge kosten op dit moment niet haalbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Het stadsbestuur blijft inzetten op deze schone warmte- en energievoorziening.

Bewoners van Den Haag moeten over betaalbare schone energie en warmte beschikken, zo vindt het stadsbestuur. De gemeente heeft daarom uitgerekend wat het kost en wat het oplevert om 45.000 tot 60.000 woningen aan te sluiten op het warmtenet. Ook is gekeken of er subsidies van het Rijk zijn.

De risico’s en de kosten van het plan zijn te hoog. Dat geldt niet alleen voor de gemeente. Ook andere partijen die flink moeten meebetalen zitten hiermee. Zoals energieleveranciers en woningbouwcorporaties. Dat komt vooral door de grote omvang van het plan. Ook speelt mee dat de regels mogelijk veranderen. De Rijksoverheid werkt aan een nieuwe wet, de Wet collectieve warmte (Wcw). Dit zorgt voor onzekerheid waardoor bedrijven voorzichtig zijn.

De aanleg van warmteleiding WarmtelinQ is in volle gang. In 2025 moet de leiding bij het De Constant Rebecqueplein aankomen. Daar staat een centrale die op gas werkt. Die centrale produceert warmte voor flats en kantoorgebouwen.

Het warmtenet in Den Haag wordt na aansluiting op WarmtelinQ gevoed met restwarmte uit de Rotterdamse haven. Die restwarmte verdwijnt anders onbenut in de zee of de lucht. De gascentrale bij het De Constant Rebecqueplein in Den Haag blijft dan wel actief, maar als reservewarmtebron.

Plattel: ‘Er wordt hard gewerkt aan de bouw van WarmtelinQ. Op verschillende plaatsen in de stad is dat goed te zien aan de bouwkranen. Is het klaar, dan beperkt dat de uitstoot van CO2-gassen. Want de gascentrale die hiervoor nu nog wordt gebruikt, staat dan meestal uit’.

De gemeente wil bij het De Constant Rebecqueplein een energieknooppunt bouwen. Doel is om op die plek verschillende duurzame warmtebronnen samen te brengen. Onder meer WarmtelinQ en een aardwarmtecentrale die nog gebouwd moet worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.