Ads Top

TenneT en RENDO kopen grond voor nieuw hoogspanningsstation op Hoogeveens bedrijventerrein Riegmeer

Netbeheerders TenneT en RENDO slaan de handen ineen voor de realisatie van een nieuw elektriciteitsstation op bedrijventerrein Riegmeer in de gemeente Hoogeveen. Het hoog- en middenspanningsstation moet zorgen dat er meer ruimte komt op het volle elektriciteitsnet in de provincie en is ook van belang voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Riegmeer. Dit hoogspanningsstation is onderdeel van de Drents Overijsselse Netversterking.

Nu de locatie is vastgelegd gaan TenneT en Rendo verder werken aan het ontwerp.

Op de plaats waar dit station gebouwd moet worden, staat nu nog een eik. Deze monumentale eik – die na een actie gered werd van de kap – wordt momenteel voorbereid op een verhuizing naar een nieuwe plek op Riegmeer. Eind 2024 gaat de boom daadwerkelijk verhuizen; dat is ruim op tijd voor de ontwikkeling van dit station.

Het nieuwe elektriciteitsstation maakt deel uit van de Drents Overijsselse Netversterking, een gezamenlijk initiatief van netbeheerders TenneT, RENDO en Enexis Netbeheer. Deze investering omvat de uitbreiding van bestaande hoogspanningsstations, nieuwbouw van vijf hoogspanningsstations en de aanleg van kabelverbindingen voor het aansluiten op het elektriciteitsnet. De werkzaamheden aan de stations vinden plaats tussen 2024 en 2028. De aanleg van de kabelverbindingen onder meer tussen Hoogeveen Riegmeer en Wijster Scheidingsweg lopen bijna tegelijkertijd tussen 2025 en 2029. De extra capaciteit komt aansluitend daarop

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.