Ads Top

De NAM gaat met Arcadis en WellGear samenwerking aan

De NAM gaat met Arcadis en WellGear een langdurige samenwerking aan om uitgeproduceerde gasproductielocaties op land de komende jaren op te ruimen. Het totale ontmantelingsprogramma gaat over ongeveer 800 productieputten, 350 locaties en 1750 kilometer pijpleiding. De verwachting is dat het opruimen meer dan tien jaar gaat duren.

Het definitief veilig en zorgvuldig dichten van de putten vraagt om specialistische kennis en ervaring die WellGear de afgelopen jaren binnen en buiten Nederland heeft opgebouwd. Het werk voor Arcadis betreft het opruimen van alle bovengrondse installaties en pijpleidingen. Het doel van de nieuwe samenwerking is om het ondergrondse en bovengrondse werk nog beter op elkaar aan te sluiten en in goede harmonie met de omgeving uit te voeren.

Voorafgaand aan het opstellen van de ontmantelingsplannen onderzoeken de drie partijen de mogelijkheden van herontwikkeling van de locaties in het kader van de energietransitie. Hergebruik van materiaal is duurzamer dan het slopen ervan. Waar het hergebruik niet mogelijk is, zal de grond van de voormalige locaties uiteindelijk weer worden teruggegeven aan de eigenaar van het land.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.