Ads Top

'Troonrede benoemt terecht investeren in energie-infrastructuur'

‘Een vliegende start met het Nationaal Groeifonds’, zo stond het in de Troonrede, op de bijzondere Prinsjesdag van dit jaar. 20 miljard is er beschikbaar om te investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, waarbij de infrastructuur voor energie speciaal werd vermeld naast het spoor- en wegverkeer. Een belangrijk signaal, omdat daarmee duidelijk wordt dat het relatief ééndimensionale gas- en stroomnet van ons land revolutionair verandert.

Netbeheerders voelen naar eigen zeggen een behoorlijke tijdsdruk. Om in 2030 de juiste infrastructuur te hebben liggen, moeten we nú investeren. De doorlooptijd voor de bouw van energie-infrastructuur is lang, met name door de tijdrovende ruimtelijke procedures en vergunning-trajecten. Om die reden is het goed dat de minister van Economische Zaken in de Rijksbegroting aankondigt indien nodig verantwoordelijkheid te nemen.

Ondertussen kijker de netbeheerders verder vooruit, naar de periode na 2030, om een gezamenlijk beeld te kunnen vormen van het uiteindelijke energiesysteem. Leidraad daarbij zijn vier integrale scenario’s die Netbeheer Nederland samen met het ministerie van EZK heeft laten opstellen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.