Ads Top

'Herziening ETS-Richtsnoer indirecte kostencompensatie benadeelt MKB'

De Europese Commissie staat op het punt het MKB te benadelen. Dat stelt de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek.

De Commissie zal op 21 september de goedkeuring afronden van de nieuwe ETS State Aid Guidelines. Deze sluiten de keramische tegelindustrie uit van een groep van acht industriële sectoren die in aanmerking komen voor compensatie van de door energiebedrijven doorberekende koolstofkosten. Wordt het ETS-Richtsnoer toch goedgekeurd dan is dat gebaseerd op een methodologie die er geen rekening mee houdt dat hogere kosten door decarbonisatie niet altijd worden gecompenseerd door lagere arbeidskosten. Arbeidsintensieve sectoren, zoals de keramische tegelindustrie, zijn vooral in het MKB te vinden en zullen door een goedkeuringsbesluit worden benadeeld.

Het besluit van de Europese Commissie om keramische tegels niet op te nemen in de nieuwe lijst van sectoren die zijn blootgesteld aan zgn. indirecte koolstofkosten, leidt tot hogere kosten voor de keramische tegelindustrie op een moment dat het zich gesteld ziet voor een ingewikkelde opgave tot verduurzaming. Deze opgave vloeit voor Nederland voort uit het nationale Klimaatakkoord maar ook uit de Europese Green Deal.

Een van de manieren om de klimaatdoelstellingen te halen is elektrificatie. Dat vraagt doorbraaktechnologie maar ook fiscale incentives, gereguleerd door het ETS-Richtsnoer voor staatssteun om de extra kosten tijdens de overgang naar koolstofarme elektriciteit te compenseren.

Op dit moment neemt de Nederlandse keramische industrie deel aan het Europese emissiehandelsysteem ETS en krijgt in 2021 daarbovenop te maken met een nationale CO2-heffing. Dit zet de werkgelegenheid in deze MKB-industrie onder grote druk. Doorbraak-technologie ontbreekt en een passende infrastructuur voor duurzame alternatieven voor aardgas is voor deze bedrijven niet eerder dan aan het eind van dit decennium te verwachten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.