Ads Top

Aardgasvrij Graft en De Rijp met waterstof

De Energie Coöperatie Graft-De Rijp start het onderzoek van het project ‘De Groene Walvis’. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de dorpen in 2025 aardgasvrij te maken met waterstof. Het onderzoeksbedrag is in totaal 225.000 euro. De Provincie Noord-Holland heeft subsidie toegekend van 150.000 euro en de gemeente Alkmaar draagt 50.000 bij.

Veel woningen en gebouwen in Graft en De Rijp zijn vóór 1960 gebouwd. Sommige zijn een monument of een beschermd dorpsgezicht. De kosten om te verduurzamen zijn daardoor hoog. In totaal wordt meer dan 9 duizend ton CO2 per jaar geproduceerd. Het project ‘De Groene Walvis’ wil deze uitstoot wegnemen. Daarvoor wordt groene waterstof opgewekt door middel van zonne- en windenergie. Met het onderzoek wordt duidelijk of dat haalbaar is.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een groene waterstoffabriek te bouwen. Groene stroom kan worden opgewekt door middel van zonnepanelen in de dorpen en via ingekochte stroom van wind op zee. De zelfgeproduceerde en de ingekochte stroom worden vervolgens in de fabriek omgezet naar waterstof die woningen en gebouwen kan verwarmen. Daarom wordt ook onderzocht of de bestaande gasleidingen daarop aangepast kunnen worden. Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is de samenwerking met inwoners en het draagvlak voor het overstappen naar waterstof.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.