Ads Top

Subsidie voor energietransitie in Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben vastgesteld welke projecten op het gebied van energietransitie in aanmerking komen voor een subsidie. De voorwaarden staan beschreven in de Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie Provincie Utrecht (USET). Onder meer gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen.

Gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen de subsidies gebruiken voor het zoeken naar nieuwe oplossingen voor het ontzorgen van bewoners die energiebesparende maatregelen willen nemen. Lokale energiecoöperaties kunnen subsidie aanvragen voor opstartkosten of voor het verder professionaliseren van hun organisaties.

De subsidieregeling staat ook open voor samenwerkingsverbanden van bedrijven of organisaties in de zorg, culturele sector, amateursport en onderwijs die zoeken naar mogelijkheden om energie te besparen en zonnepanelen willen plaatsen op hun daken. Kosten voor advisering, haalbaarheidsstudies, milieustudies en participatietrajecten voor projecten gericht op zowel warmte- als elektriciteitsopwekking komen ook in aanmerking voor subsidie. De provincie wil hiermee bijdragen aan projecten die tot stand komen met betrokkenheid van burgers en die goed ingepast worden in de omgeving.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.