Ads Top

Forse boete voor Innova Energie

Innova Energie B.V. krijgt een boete van 1,2 miljoen euro van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het aanbieden van energiecontracten met een te hoge opzegvergoeding aan consumenten die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vaak ging het hierbij om levering van energie aan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) op hun woonadres. Zij gebruikten deze energie overwegend privé.

Innova Energie bood deze groep consumenten energiecontracten aan met onredelijk hoge opzegvergoedingen, tot wel 1000 euro per klant. Overstappen naar een andere energieleverancier was daardoor voor hen ook minder aantrekkelijk. Een groot aantal afnemers klaagde hierover. Bij levering van gas en stroom voor privégebruik geldt recht op consumentenbescherming, ook als de leveringsovereenkomst is aangegaan door een zzp’er of andere kleine ondernemer. De opzegvergoeding is in die gevallen gebonden aan een maximum van 250 euro voor gas en elektriciteit bij elkaar. 

Ondanks een waarschuwing is Innova Energie is daarna toch doorgegaan met het sluiten van contracten met een te hoge opzegvergoeding met klanten die consumentenbescherming genieten.

1 opmerking:

 1. Op 11 juni 2020 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete van € 1.250.000,- opgelegd aan Innova Energie. De ACM vindt dat Innova Energie in 2017 onredelijke opzegvergoedingen in rekening heeft gebracht aan ondernemers die voor hun eigen woonhuis energie afnemen. Innova Energie vindt de boete onterecht omdat de ACM pas in 2019 aan alle energieleveranciers haar nieuwe normuitleg kenbaar heeft gemaakt. Wij hebben om die reden besloten in beroep te gaan.

  Energielevering aan ondernemers op hun eigen woonhuis

  Tot april 2019 heeft Innova Energie aan ondernemers die vanuit hun eigen woonhuis zakelijke activiteiten verrichten de mogelijkheid geboden om te kiezen tussen een zakelijk contract (met bijbehorende voordelen) of een particulier contract. De keuze was aan de ondernemer.

  Nieuwe normuitleg

  Pas in april 2019 heeft de ACM aan alle energieleveranciers haar nieuwe normuitleg kenbaar gemaakt, en aangegeven dat er aan ondernemers op hun eigen woonhuis geen energiecontract met zakelijke voorwaarden mag worden aangeboden.

  Vanaf april 2019 heeft Innova Energie haar wervingsproces zodanig ingericht dat aan nieuwe klanten die voor hun eigen woonhuis energie afnemen, geen energiecontract met zakelijke voorwaarden wordt aangeboden. Daarnaast heeft Innova Energie bij bestaande klanten die voor hun eigen woonhuis energie afnemen en met een energiecontract met zakelijke voorwaarden de contractvoorwaarden gewijzigd naar particuliere voorwaarden.

  In beroep

  Wij vinden dat de opgelegde boete onterecht is, onder andere omdat de ACM haar nieuwe normuitleg niet met terugwerkende kracht kan toepassen op ondernemers die geen klant meer zijn. Dit is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

  Daarnaast vinden wij dat de ACM geen bevoegdheid heeft om een boete op te leggen omdat Innova Energie – zoals de wet voorschrijft – altijd redelijke voorwaarden heeft gehanteerd, en alleen in energiecontracten voor bepaalde tijd een redelijke opzegvergoedingen heeft opgenomen.

  Wij hebben daarom besloten in beroep te gaan.

  Vragen?

  Bent u klant bij Innova Energie en heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op met onze klantenservice. U kunt onze klantenservice bereiken per e-mail via klantenservice@innovaenergie.nl.

  BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.