Ads Top

Belasting op gas stijgt maar teruggave energiebelasting ook

Op 1 januari 2021 gaat de belasting op gas 3 cent omhoog, die voor stroom blijft vrijwel gelijk. Toch blijft een huishouden met een gemiddeld energieverbruik evenveel belasting betalen als in 2020. Dat komt omdat een huishouden per jaar 31 euro extra energiebelasting terug krijgt.

De overheid wil met extra energiebelastingen op gas stimuleren dat huishoudens gaan besparen op hun gasverbruik, bijvoorbeeld door hun huis beter te isoleren. Minder aardgas verbruiken scheelt uitstoot van het broeikasgas CO2, en dat helpt om klimaatverandering tegen te gaan. Het plan is dat de komende jaren de energiebelastingen op gas steeds iets verder stijgen.

De belasting op energie bestaat uit drie delen: de energiebelasting, de ODE (opslag duurzame energie) en de teruggave energiebelasting. In 2020 was het tarief voor de energiebelasting en ODE 49,7 cent per kubieke meter (m3) gas, inclusief btw. In 2021 wordt dat 52,5 cent, een stijging van 2,8 cent. De totale energierekening hangt ook af van de prijs die je energiebedrijf voor stroom, gas of warmte rekent. Die leveringsprijs van gas is op dit moment gemiddeld 26 cent per kubieke meter, inclusief btw (CBS, augustus 2020).

Vergeleken met 2019 stijgen de energiebelastingen op gas in 2021 van 41,8 cent naar 52,5 cent per kubieke met (m3). Dat is ruim 10 cent. Een goed geïsoleerde hoekwoning verbruikt volgens Milieu Centraal zo’n 2000 kubieke meter minder gas dan een niet geïsoleerde hoekwoning. Met 10 cent extra belasting levert goed isoleren in deze situatie 200 euro extra besparing per jaar op, zo’n 1600 euro in plaats van 1400 euro besparing per jaar. Dat maakt de investering in woningisolatie financieel aantrekkelijker.

Met een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2021 een huishouden 996 euro aan energiebelasting en ODE via het gebruik van gas en stroom. De vaste teruggave bedraagt 559 euro, dat is ruim de helft. In totaal betaalt een huishouden met gemiddeld energieverbruik 437 euro belasting in 2021. Alle bedragen zijn inclusief btw.

Het kabinet hanteert voor het gemiddeld energieverbruik in 2021 een prognose van het PBL. Het te verwachten gemiddeld gasverbruik in 2021 is volgens het PBL 1192 m3, het gemiddeld stroomverbruik 2464 kWh. Het daadwerkelijke gemiddelde gas- en stroomverbruik kan pas na 2021 worden berekend, en kan iets hoger of iets lager zijn dan deze inschatting.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.