Ads Top

Noord-Holland scherpt klimaatmaatregelen aan

De provincie Noord-Holland trekt deze coalitieperiode bijna 73 miljoen euro uit om klimaatneutraal te worden.

Om dat te bereiken zet zij onder meer sterk in op het ontwikkelen van waterstof als alternatief voor gas. Zij ziet kansen voor aardwarmte en maakt zich hard voor de aanleg en uitbreiding van elektriciteits- en andere energie-netwerken.

Daarnaast wil zij grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en de voedselvoorziening verduurzamen. Dit staat in het Actieprogramma Klimaat, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vastgesteld.

De CO2-uitstoot moet in 2030 met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 is Noord-Holland klimaatneutraal en circulair om klimaatverandering tegen te gaan.

De energietransitie biedt kansen voor de Noord-Hollandse economie en verduurzaming van de samenleving. Met alleen duurzame elektriciteit redt men het niet. Het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving is een grote uitdaging binnen het Klimaatakkoord. Als woningen in 2030 van het gas af moeten, kunnen zij op verschillende manieren verwarmd worden. Daarom zet de provincie in op mogelijkheden voor het gebruik van aardwarmte in verschillende gebieden in Noord-Holland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.