Ads Top

Afbouw van GasTerra eindigt op 31 december 2024

 GasTerra heeft een sociaal plan voor de medewerkers en een afbouwplan voor de organisatie opgesteld. De datum waarop de afbouw eindigt is vastgesteld op 31 december 2024.

Het afbouwplan werkt toe naar beëindiging van GasTerra’s bedrijfsactiviteiten. De onderneming houdt er rekening mee dat op de vastgestelde einddatum nog een aantal (lang-) lopende verplichtingen overblijven.

De aandeelhouders van GasTerra zullen, in overleg met de directie van het bedrijf, tijdig bepalen welke partij in dat geval de uit deze verplichtingen voortvloeiende taken zal uitvoeren.

Voorlopig blijft het meeste nog bij het oude. Een uitzondering daarop is dat GasTerra geen nieuwe gasverkoopcontracten meer zal sluiten voor gasleveringen na 31 december 2023, tenzij dit te zijner tijd voor het balanceren van het resterende portfolio (het geheel van in- en verkoopverplichtingen) noodzakelijk is.

GasTerra is krachtens de Gaswet verplicht uit Nederlandse kleine velden gewonnen aardgas tegen redelijke voorwaarden en een marktconforme prijs af te nemen als een producent dat wenst. De minister van EZK heeft, in het verlengde van het vorig jaar genomen besluit om GasTerra’s activiteiten op termijn te staken, bekendgemaakt deze wettelijke bepaling op korte termijn te willen schrappen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.