Ads Top

TNO met onderzoeksfaciliteiten gericht op energietransitie

Het kabinet maakt 18,3 miljoen euro vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Deze middelen worden verleend aan TNO EnergieTransitie om samen met partners uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen vijf onderzoekslaboratoria te realiseren.

In deze labs zal onder meer onderzoek worden gedaan naar een nieuwe generatie zonne-energietoepassingen, afvang en hergebruik van CO2, industriële elektrificatie, industriële droogtechniek en de ecologische en veiligheidseffecten van zonne- en windenergieprojecten.

De onderzoeksfaciliteiten moeten een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie, verbetering van de kennispositie van het Nederlands bedrijfsleven en aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid. In vijf onderzoekslaboratoria worden verschillende pilot- en demonstratieprojecten ontwikkeld en getest die de potentie hebben om in de toekomst op grotere schaal te worden toegepast.

De volgende vijf labs worden geopend:

1.      Mass Customization Lab Solar
Hier wordt onderzoek gedaan naar de volgende generatie zonne-energietoepassingen (halffabricaten) met een hoog rendement, ten behoeve van toepassing in de gebouwde omgeving, de infrastructuur en voer- en vaartuigen.
2.      Negative Emissions Technology Lab (NET-LAB)
In het NET-LAB wordt een test- en demonstratie omgeving gecreëerd om negatieve emissie technologieën te ontwikkelen en te testen.
3.      Het Fieldlab Industriële Elektrificatie
Dit onderzoekslab, dat samen met Deltalinqs, FME, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter, Voltachem in de haven van Rotterdam wordt vormgegeven, is gericht op integratie, demonstratie en verbetering van Power-to-Heat technologie, Power-to-Chemicals/-Fuels en CO2 hergebruik technologie.
4.      Het Mollier Lab
Het onderzoek in het Mollier Lab richt zich op innovatieve en energie-efficiënte industriële droog- en ontwateringstechnologieën.
5.      Environmental Impact and Safety Lab for Renewable Energy
In dit (mobiele) lab kan de impact van windturbines en zonneparken op de ecologie van land en water worden vastgesteld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.