Ads Top

HvA gaat onderzoek doen naar acceptatie van de energietransitie

De omslag naar duurzame energie en mobiliteit in Nederland hapert, ondanks de voortschrijdende technologische ontwikkeling en de duidelijke economische voordelen van zo’n transitie. Om daar verandering in te brengen trekt wetenschapsfinancier NWO bijna 8,5 miljoen euro uit voor een multidisciplinair onderzoeksprogramma waarin ingenieurs, sociale wetenschappers, NGO’s en bedrijven nauw gaan samenwerken. De HvA is als enige hbo-instelling betrokken bij het zogenaamde NEON-project.

In vijf jaar tijd zullen nieuwe methoden en technieken ontwikkeld worden om de transitie een flinke duw in de rug te geven. De focus ligt daarbij op duurzame energiewinning en alternatieve vormen van vervoer.

Nieuw is dat vanaf dag één ook gedragswetenschappers aan tafel zitten onder leiding van HvA-lector Reint Jan Renes van het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad. Zo moet het voor bedrijven, overheden en burgers makkelijker worden om de transitie daadwerkelijk te kúnnen maken.

“Vaak zijn dit soort consortia erg technologisch gedreven. Maar als we willen dat technologische oplossingen ook gewenst en acceptabel zijn, moeten we bij de ontwikkeling ervan al nadenken over individuele voorkeuren van mensen. Ik ben dan ook heel blij dat we vanaf dag één over sleuteltechnologieën mogen meedenken,” aldus Renes.

De mensheid is in rap tempo bezig het ecosysteem waarvan we afhankelijk zijn, te ontwrichten. Bijna 200 landen, waaronder Nederland, hebben daarom in 2017 het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, waarin ze toezeggen de opwarming van het klimaat te beperken tot maximaal 2 graden.

Ons land loopt flink achter als het gaat om het verwezenlijken van deze doelstelling. Het aandeel duurzame energiebronnen in onze totale energievoorziening is wereldwijd een van de laagste, we stoten nog altijd te veel CO2 uit met onze auto’s en vrachtwagens, en dat terwijl de wegen dichtslibben, met alle kosten van dien.

Met het NEON-project, voluit New Energy and mobility Outlook for the Netherlands, is in totaal een bedrag gemoeid van 12,5 miljoen euro, waarvan NWO bijna 8,5 miljoen voor zijn rekening neemt. Daarmee kunnen in totaal 32 promovendi aan de slag.

Naast de HvA doen onder meer de universiteiten van Eindhoven, Rotterdam, Tilburg, Twente, Delft, PBL en TNO mee aan het onderzoek. Zij werken nauw samen met 18 bedrijven uit binnen- en buitenland, alsmede verschillende overheden en NGO's.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.