Ads Top

Subsidie voor aardgasvrij wonen in Amsterdam

Amsterdammers die aan de slag gaan om hun woning aardgasvrij te maken, kunnen subsidie krijgen. Vanaf 1 januari is deze gewijzigd.

In 2040 moet heel Amsterdam aardgasvrij zijn. Omdat de meeste huizen in de stad een aardgasaansluiting hebben, kijkt de gemeente per gebied hoe men de huizen zo betaalbaar, snel en duurzaam mogelijk aardgasvrij kan maken.

Amsterdam heeft een nieuwe subsidieregeling gemaakt. Er zijn 2 varianten: stadsbrede subsidie en gebiedsgerichte subsidie.

Het meest gunstig is het als buurtbewoners tegelijkertijd hun woning aardgasvrij maken op het moment dat de gemeente in de buurt aan de slag gaat. Samen overgaan is goedkoper, omdat we alles dan in een keer organiseren. Bewoners die tegelijkertijd met de rest van de buurt overstappen op een alternatief voor aardgas, kunnen de gebiedsgerichte subsidie aanvragen. Deze bedraagt maximaal 5000 euro per woning, plus een afsluitbijdrage. Dit zijn de kosten die je aan de netbeheerder betaalt om je aardgasaansluiting te laten afsluiten.

Eind 2016 heeft Amsterdam een City Deal gesloten met Alliander, Vattenfall (destijds nog Nuon) en vijf van de zes woningcorporaties in Amsterdam. De partijen denken samen na over de meest betaalbare oplossing om aardgasvrij te worden. Gekozen is voor een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij worden ingrepen in een buurt, zoals renovaties van corporaties, ondergrondse werkzaamheden aan riool of gasleidingen en verbetering van de openbare ruimte, gestapeld. Zo kunnen de totale kosten lager uitkomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.