Ads Top

Burgercoöperaties plaatsen zonnepanelen via raamcontract Vlaams Energiebedrijf (VEB)

Het Vlaams Energiebedrijf, dat de openbare sector ontzorgt om duurzaam en efficiënt met energie om te springen, heeft sinds kort een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten.

Ecopower mag deze opdracht uitvoeren samen met lokale REScoops. Groot voordeel van het raamcontract is dat het bestuur, de school of de vzw geen openbare aanbesteding dient uit te voeren maar rechtstreeks van het aanbod gebruik kan maken. Dit beperkt de administratieve rompslomp en versnelt de toename van de productie van zonne-energie.

De burgercoöperatie neemt de financiering, de plaatsing en het beheer van de zonnepanelen voor haar rekening. Gedurende 10, 15 of 20 jaar neemt de eigenaar van het dak de geproduceerde elektriciteit af aan een vastgelegde eenheidsprijs. Ecologisch en financieel interessant want de klant bespaart op zijn energiefactuur én verbruikt lokaal opgewekte hernieuwbare energie. Na de contractperiode worden de zonnepanelen kosteloos overgedragen aan de klant.

Elk nieuw zonneproject wordt coöperatief ingevuld: buurtbewoners, personeelsleden van het lokale bestuur, ouders van de school of leden en bestuursleden van de vzw kunnen mee investeren en zo mede-eigenaar worden van de installatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.