Ads Top

Europese samenwerking voorwaarde voor leveringszekerheid elektriciteit na 2025

TenneT ziet Noordwest-Europese samenwerking als belangrijke voorwaarde om leveringszekerheid van elektriciteit in de periode na 2025  te kunnen garanderen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat analyseert TenneT jaarlijks of er voldoende productiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Uit de nieuwste analyse blijkt dat tot 2025 die leveringszekerheid binnen de norm is. Na 2025 zal Nederland voor de leveringszekerheid afhankelijker worden van import. Om de leveringszekerheid op peil te houden, is het cruciaal dat Nederland beleid over beschikbare productiecapaciteit voor elektriciteit met omringende landen bespreekt en afstemt.

Naar aanleiding van de publicatie van dit jaarlijkse Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2019 (2018-2034) stelt Ben Voorhorst, COO van TenneT: "Op dit moment heeft Nederland, net als elk ons omringend land, zijn eigen beleid en ontbreekt afstemming grotendeels. Dat is voor de komende jaren nog geen groot punt. Maar om na 2025 de gezamenlijke leveringszekerheid op niveau te houden, moeten we dit nu al wel gaan regelen voor een groter gebied. Het is daarom belangrijk leveringszekerheid prominenter op de agenda te krijgen. De energietransitie en elektrificatie van onze maatschappij vragen immers om een Europese benadering en samenwerking om elektriciteit te kunnen blijven leveren aan iedereen die erom vraagt.

Flexibilisering van de vraag naar elektriciteit is een doorslaggevend element om de energietransitie te laten slagen. Als de vraag beter is afgestemd op het aanbod, is minder import noodzakelijk. TenneT onderzoekt daarom wat de stand van zaken is in de TenneT Flexibility Monitor. Uit de eerste resultaten blijkt dat er al circa 700 MW vermogen, vergelijkbaar met circa 100 grote windturbines, wordt ingezet in de Nederlandse elektriciteitsmarkt in de vorm van opslag en flexibele vraag.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.