Ads Top

Nieuw beleid voor ontwikkeling van Apeldoornse zonneparken

Ook als we alle geschikte daken volleggen met zonnepanelen, blijven er in Apeldoorn zonneparken (velden met zonnepanelen) nodig om voldoende duurzame energie op te wekken. Zonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op de omgeving. Belangrijk is dan ook dat de ontwikkeling ervan zorgvuldig gebeurt.

Om die ontwikkeling in goede banen te leiden, heeft het college het  Afwegingskader Zonneparken opgesteld. Met dit kader biedt de gemeente duidelijkheid aan alle partijen die met zonneparken te maken krijgen: bewoners, bedrijven, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties. In januari besluit de gemeenteraad over dit nieuwe beleid.

In het Afwegingskader Zonneparken staan de spelregels waar de ontwikkeling van nieuwe zonneparken in de gemeente Apeldoorn aan moet voldoen. Zo zal een ontwikkelaar bijvoorbeeld moeten zorgen voor een goede inpassing in het landschap, met voldoende groen in en om het zonnepark heen. Ook stelt de gemeente als eis dat ontwikkelaars in een zo vroeg mogelijk stadium met omwonenden in gesprek gaan. Zij moeten hen ook de mogelijkheid bieden om financieel mee te profiteren van een zonnepark in hun buurt. De ervaring leert dat dat niet vanzelf gebeurt.

Het Afwegingskader Zonneparken wijst gebieden aan waar de ontwikkeling van zonneparken kansrijk is, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Zonnepanelen op daken en in bebouwd gebied hebben de voorkeur boven zonneparken in het buitengebied, is een belangrijk uitgangspunt, net als bij de provincie en het Rijk. “Alleen betekent dat niet altijd voorrang in de tijd.” verduidelijkt Harold van Ganzenwinkel, beleidsadviseur Duurzaamheid. “De opgave is zo groot dat zonneparken nu al aanvullend nodig zijn, naast het gebruik van zoveel mogelijk dakoppervlak voor zonnepanelen. Wachten zien we niet als optie. De meeste daken zijn privaat bezit en de gemeente kan hier alleen stimuleren, maar niet afdwingen.” aldus Van Ganzenwinkel.

Eerst alle daken volleggen met zonnepanelen zou te lang duren en uiteindelijk te weinig duurzame energie opleveren. Wel staat de gemeente slechts beperkt zonneparken in het buitengebied toe. Namelijk alleen voor de opwek van dát deel zonne-energie wat we niet met zonnepanelen op daken en in gebouwd gebied kunnen opwekken.

Het afwegingskader kwam mede tot stand op basis van de leerervaringen uit de pilot-projecten zonneparken die in 2017/2018 werden opgestart en naar verwachting in 2020 en 2021 daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarnaast sprak de gemeente ook met dorpsraden, energiecoöperaties en andere belanghebbenden en was er een inspraakprocedure van 11 juli tot en met 20 september. In totaal maakten acht insprekers hiervan gebruik.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.