Ads Top

Kabinet stelt schadeprotocol kleine velden vast

Het kabinet heeft het schadeprotocol kleine gasvelden vastgesteld. Medio 2020 komt er een schadeloket en een Commissie Mijnbouwschade. Op die manier worden dan de schademeldingen door gaswinning uit kleine velden afgehandeld. Dit gebeurt op een onafhankelijke, publieke en snelle manier die de inwoner ontzorgt en ontlast.

NAM heeft bijgedragen aan het initiatief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om tot een onafhankelijk schadeafhandelingsproces te komen. NAM directeur Johan Atema: “NAM is volledig overtuigd van nut en noodzaak van een onafhankelijk schadeproces. Als één bedrijf heeft geleerd dat het afhandelen van schademeldingen niet in eigen hand te houden is, dan is dat NAM. Daarom ondersteunen wij dit protocol en commiteren wij ons er volledig aan. ”

Het schadeloket geldt voor alle kleine gasvelden en niet voor gaswinning uit het Groningen-veld en de gasopslag Norg. Daarvoor is in maart 2018 de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouw Groningen (TCMG) opgericht.

NAM onderstreept het belang van het onafhankelijke schadeprotocol; het biedt mensen duidelijkheid bij schade na een beving. NAM gaat een stap verder in geval van twijfels over eventuele seismiciteit in een klein gasveld. Atema: “Wij maken inmiddels afspraken waarbij we aangeven dat de winning uit een gasveld stopt na een aardbeving hoger dan 3 op de schaal van Richter. Ook bij situaties waarin meerdere aardbevingen lager dan 3 op de schaal van Richter veel schade veroorzaken stoppen we de productie. Daarmee willen we de omgeving duidelijkheid geven.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.