Ads Top

Ondergronds transport en de energietransitie: wat kan Rijkswaterstaat hierbij betekenen?

Dat ondergronds transport cruciaal is voor een succesvolle energietransitie, kwam naar voren in een quick scan die onlangs op initiatief van het programma Strategische verkenningen van Rijkswaterstaat is uitgevoerd.

Betrokken partijen vragen om meer publieke regie op ontwikkelingen in de ondergrond. Zou Rijkswaterstaat hierin iets kunnen betekenen? Dit is verkend in de quick scan, aan de hand van de rollen van infra- en areaalbeheerder, beleidsadviseur, kennisorganisatie en overheidsagentschap.

De energietransitie gaat ondergronds. Denk aan het transport van waterstof en de ombouw van het hoogspanningsnet voor zwaarder gebruik, maar ook aan transport en opslag van CO2. Veranderingen aan ondergrondse netwerken raken al snel Rijkswaterstaat, omdat deze buisleidingen op veel plekken bovengrondse netwerken kruisen. Behalve voor transport van energie, bieden ondergrondse netwerken ook mogelijkheden om weg, water en spoor te ontlasten. Dit vraagt om een meer samenhangende afweging tussen ruimtelijke ontwikkelingen boven- en ondergronds. De kennis van Rijkswaterstaat over ondergrond en logistiek kan een waardevolle bijdrage leveren in het gesprek tussen en met betrokkenen.

Afwegingen voor aanleg, vervanging en benutting van infrastructuur worden mogelijk anders gemaakt, als de buisleiding als volwaardige transportmodaliteit wordt meegewogen. Daarvoor zijn wel gegevens nodig in de omvang van transportstromen per buisleiding. Belangrijk daarbij is het grensoverschrijdende karakter van buisleidingen. Binnen het eigen areaal is Rijkswaterstaat zelf verantwoordelijk voor de ruimtelijke afstemming.

Afwegingen voor aanleg, vervanging en benutting van infrastructuur worden mogelijk anders gemaakt, als de buisleiding als volwaardige transportmodaliteit wordt meegewogen. Daarvoor zijn wel gegevens nodig in de omvang van transportstromen per buisleiding. Belangrijk daarbij is het grensoverschrijdende karakter van buisleidingen. Binnen het eigen areaal is Rijkswaterstaat zelf verantwoordelijk voor de ruimtelijke afstemming.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.