Ads Top

Methanisatietechnologie helpt verduurzaming van het gassysteem

Onlangs publiceerden Gasunie, GasTerra en DNV GL een uitgebreid rapport over methanisatie, ofwel de omzetting van waterstof, kooldioxide en koolmonoxide in methaan dat geschikt is voor het aardgasnet. Een cruciale technologie.

Het document bevat theoretische, operationele en commerciële informatie over deze veelbelovende technologie. Met het rapport willen de auteurs de verdere ontwikkeling van methanisatietechnologie stimuleren en zo de verduurzaming van het aardgassysteem helpen versnellen.

De komende decennia zal bij de verduurzaming van het energiesysteem een belangrijke rol weggelegd zijn voor hernieuwbaar gas. De productie van synthesegas bij de vergassing van biomassa, van waterstof als product van elektrolyse van hernieuwbare energie en van biogas uit anaerobe vergisting maakt methanisatie (de omzetting van waterstof, kooldioxide en koolmonoxide in methaan dat geschikt is voor het aardgasnet) cruciaal als laatste stap in de waardeketen van duurzame bronnen naar methaan dat in het gasnet kan worden geïnjecteerd.

In Europa, dat koploper is bij de invoering van duurzame gassen, is de laatste tijd veel vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van diverse duurzame vergassings- en methanisatietechnologieën. Er zijn al diverse experimentele en demo-installaties in bedrijf en de nieuw ontwikkelde systemen zijn bijna klaar voor implementatie.

Het rapport van GasTerra, Gasunie en DNV GL geeft een actueel overzicht van nu beschikbare chemische en biologische vormen van methanisatie en gaat in op de relevante technische aspecten van deze technologie. Verder bevat het rapport een uitgebreide lijst van methanisatieprojecten. Een reeks fabrikantspecifieke fact-sheets verschaft gedetailleerdere technische en commerciële informatie.
De partners die aan dit rapport hebben meegewerkt, beogen met deze publicatie inzichten en kennis te delen om de sector in staat te stellen de productie van hernieuwbaar gas te verhogen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.