Ads Top

Liander: houd in plannen rekening met ruimte voor infrastructuur

De uitbreiding van de energienetten, mede als gevolg van de energietransitie, brengt een vraagstuk over ruimtelijke inpassing met zich mee. Netbeheerder Liander roept gemeenten en provincies op de ruimtelijke inpassing van kabels, transformatorhuisjes en schakelstations mee te nemen in de regionale energietransitieplannen (RES’en).

Nederland wordt steeds voller, zowel boven als onder de grond. In de bodem is het steeds meer een puzzel om plek te vinden voor gasleidingen, elektriciteitskabels, waterleidingen, telecomkabels, riolering en glasvezelkabel. Ook in de bebouwde omgeving wordt het vinden van locaties voor kabels, transformatorhuisjes en schakelstations steeds lastiger. Op tientallen locaties in het verzorgingsgebied zoekt Liander momenteel naar plekken om nieuwe infrastructuur aan te leggen.

Door het veranderende energielandschap neemt de uitbreiding van energie-infrastructuur flink toe. Liander roept daarom op ruimte voor kabels en installaties mee te nemen in de ontwikkeling van de regionale energiestrategieën (RES’en). In deze plannen, die gemeenten en provincies medio volgend jaar afronden, worden alle ontwikkelingen per regio in kaart gebracht. Liander benadrukt in de gesprekken de noodzaak om ruimte te creëren voor de infrastructuur, zowel in de fysieke omgeving als in bestemmingsplannen en omgevingsvisies.

De oproep voor ruimte kwam ook ter sprake in een ronde-tafel-gesprekin de Tweede Kamer over het toekomstige energiesysteem. Op verschillende plekken is Liander al bezig met de toekomstige inpassing van infrastructuur, onder meer door samen met gemeenten de toekomstige behoeftes in kaart te brengen. Ook koopt de netbeheerder nu al grond op met het oog op toekomstige uitbreidingen. Verder verkent Liander mogelijkheden om installaties slimmer te ontwerpen, waardoor minder ruimtebeslag nodig is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.