Ads Top

Voorgenomen wijzigingen energie-innovatie instrumentarium in 2020

Grotere stappen zetten richting de klimaat- en energiedoelen. Scherper inzicht in de innovaties die daarvoor nodig zijn. Meer samenwerking en een grotere kans om goede ideeën tot bloei te laten komen. Dat hebben het kabinet en de Topsector Energie (TSE) voor ogen met de inzet op klimaat- en energie-innovatiebeleid. Het kabinet zet extra in op innovatie om zo bij te dragen aan het realiseren van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

In 2020 wordt de volgende stap gezet om het bestaande energie-innovatie instrumentarium te richten op de doelen uit het klimaatakkoord. Er komt een nieuwe regeling binnen het Topsector Energie instrumentarium voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI), de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) wordt opengesteld voor projecten met een looptijd van maximaal vier jaar en de Hernieuwbare Energieregeling (HER) wordt verlengd tot en met 2023.

Met de DEI+ ondersteunt het kabinet innovatieve projecten op het gebied van klimaat en energie. De thema’s die in 2019 zijn toegevoegd komen ook in 2020 terug. Het gaat om aardgasvrije gebouwde omgeving, flexibilisering van het energiesysteem inclusief de inzet op waterstof en CO2-reductie in de industrie. Nieuw is dat er voor deze thema’s vanaf 2020 meerjarig budget beschikbaar is, waardoor ook projecten met een looptijd van maximaal vier jaar in aanmerking kunnen komen voor de DEI+. Het budget voor de DEI+ komt voor 2020 uit op €86,1 miljoen, met een maximaal subsidieplafond van €15 miljoen per project. Een uitzondering is het thema aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen. Hiervoor wordt in 2020 een afzonderlijk budget van €9 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De DEI+ wordt naar verwachting nog dit jaar gepubliceerd en begin januari 2020 opengesteld. De DEI+ werkt als een ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-regeling en sluit begin 2021 of op het moment dat het budget op is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.