Ads Top

60 partijen omarmen Energieperspectief 2050

Er gloort perspectief voor een fossielvrije toekomst. Vorige week hebben bijna 60 partijen in de regio Delft het Energieperspectief 2050 omarmd. Daarmee is het fundament gelegd voor de regionale energietransitie.

Het Energieperspectief 2050 is een gezamenlijk toekomstbeeld van de regio in 2050, op het gebied van ruimte en energie. En laat zien hoe iedereen naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening kan toewerken. Overheden, private en semipublieke partijen hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming.

Aan het Energieperspectief werken 57 partijen samen. Van gemeenten en waterschappen en netbeheerders tot energiebedrijven, provincie en diverse andere partijen. “De regio heeft nu een belangrijke stap gezet om onze energie te verduurzamen”, zegt wethouder Stephan Brandligt (links op de foto). Hij is ook bestuurlijk trekker van de Energiestrategie regio Rotterdam-Den Haag. “Voor onze regio zal warmte een heel belangrijke rol spelen. Maar nog belangrijker vind ik het proces van samenwerking. Heel veel partijen zetten hier hun schouders onder. Ook milieuorganisaties, energiebedrijven en netbeheerders. Dat geeft een breed draagvlak.”

Partijen kunnen bouwen op dit Energieperspectief. Het biedt bouwstenen voor het omgevingsbeleid, de warmtetransitie en een Regionale Energiestrategie in de zin van het Klimaatakkoord. Het is geen blauwdruk voor lokaal beleid. Wel geeft het richting aan verdere planvorming op regionaal niveau.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.